شیطون کوچولو

خاطرات امیرحسین

مرد کوچک مادر

مر د کوچک مادر فدای قدو بالایت خوب به حرفهای مادرت گوش کن حرفهایِ شاید تلخ و سنگینیست اما باید از همین بچگی ات برایت بگویم تا در آینده اماده باشی برای مرد شدن تو قرار است مرد خوبی شوی مرد خوب بودن کار سختیست اینکه قوی باشی اما مهربان صدایت پر جذبه باشد اما نه بلند اینکه باید گلیم خودت را از آب بکشی بیرون و مهم تر اینکه باید تکیه گاه باشی عزیز دل مادر تکیه گاه بودن سخت ترین قسمت مردانگیست اول از همه باید تکیه گاه خودت باشی و بعد عشقت... عشق چیز عجیبی نیست حسی است مثل موقع هایی که صدایم میکنی : مادر من میگویم : جان مادر و به همین مقدسیست عاشقی را کم کم خودم یادت می دهم لابه لای حروف الفبا و ...
2 بهمن 1393

عقشه مامان وبابا به این دنیا خوش اومدی

بوسه برعکست زنم ترسم که قابش بشکند قاب عکس توست اما شیشه عمر من است بوسه برمویت زنم ترسم که تارش بشکند تار موی توست اما ریشه عمر من است زندگی اوج رسیدن به فردائیست که توبه آن امید داری برای تو خواهیم نوشت تو که تمام شیرینی وشادی مامان وبابا در زندگی هستی.عمرم امیرحسین مینویسیم با عشق برایت تا روزی که خودت بتوانی این نوشته ها را تکمیل کنی ومجموعه ای شود به نام داستان زندگیت .                                                                 &...
30 دی 1393