شیطون کوچولو

آزمایشگاه

سلام نفسم دیروز برای آزمایش آلرژی با هم به آزمایشگاه رفتیم قربونت برم که دلم تکه تکه شد وقتی ازت خون می گرفتن وتو گریه می کردی بعد از انجام آزمایش یه یادگاری هم گرفتی .وقتی اومدیم بیرون مدام میپرسیدی آخه چرا آقا دستم و اینجوری کرد آخه چراا؟     ...
30 آذر 1395

تولد سه سالگی

با فوت شدن شمع سومین سال تولدت : گونه ای سرخ وسری خوش ولبی خندان برایت آرزو دارم  صبحی شاد وتنی سالم ، کمی باران برایت آرزو دارم  اگر تنها شدی روزی ، در آن روز جمعی از دوستان برایت آرزو دارم  در این دنیای پر سختی حیاتی راحت وآسان برایت آرزو دارم  اگر غمگین شدی هر وقت در آن هنگام عطای مشتی از ایمان برایت آرزو دارم  همیشه آسمانی  روشن و تابان برایت آرزو دارم  و در پایان ، خدا را من برایت آرزو دارم .       اینم کادوی مامان وبابا -از طرف مامان راحله وبابا سعید قطار- از طرف مامان فاطمه و بابا علی وجه نقد- عمه هم یه عروسک ...
13 آذر 1395
1