شیطون کوچولو

قهرمان شدن امیرحسین

سلام عزیز دلم مدتی علاقه مند به بتمن و بن تن شدی و مدام از قهرمان شدنت میگی مامان راحله برات لباس بتمن و خرید و تو کلی ذوق کردی منم برات ساعت بن تن خریدم  واای تو پوستت نمیگنجیدی از خوشحالی و فکر میکردی که با این ساعت تبدیل میشی وقتی ساعت وبستم به دستت صفحه اشو با دستت چرخوندی و با تعجب پرسیدی پس چراا تبدیل نمیشم مامان زلا ساعتش خرابه زنگ بزن به بن تن بهش بگو بیاد ساعتشو با من عوض کنه ماله من خرابه من میخوام به مرد آتش تبدیل بشم . ...
27 خرداد 1396
1