شیطون کوچولو

شروع مهد کودک96/04/10

سلام  نفسم با توجه به اینکه مامان فاطمه دیگه خیلی توانایی نگهداری از تو رو نداشت و  تو سنی هستی که مدام نیاز به بازی و سرگرمی و البته آموزش داری تصمیم گرفتیم که بذاریمت مهد کودک . جاهای زیادی رو دیدم ودر نهایت نزدیک محل کارم مهد کودک گل مهر و انتخاب کردیم امیدوارم که درست انتخاب کرده باشیم .
13 تير 1396
1