شیطون کوچولو

فرهنگ لغات وروجک 14ماهه

مامان =مامانه بابا=بابا جون باباعلی =بابا عه باباسعید=بابا سه دایی=دادا عمه=عمه معصومه =مصی هویج=هبیچ ماست=ماس آب=آبه نی نی=نه نه بده=بده بازی=بادی بخورم=اخو ام شیر=مه مه به هر چیزی که میخوای بخوری =اده اخو ام به هر چیزی که میخوای دست بزنی=دسته - دست   ...
29 بهمن 1393

لالایی

لالا لالا بهشت من لالایی                گل آذر من لالایی خدا با لطف اورده لالایی                تو را در سر نوشت من لالایی لالالالا  لالالالا لالایی                   بخواب ای غرق زیبایی لالایی چرا ای خواب گرم و خوش لالایی     به چشمونش نمی آیی لالایی   ...
29 بهمن 1393

عسلم

پسرم امیرحسین گلم  دردانه ی زیبای  من  عزیز تر از جانم پاره ی تنم دوستت دارم صدای دلنوازت را نگاههای معصومانه ات را شیطنت های کودکانه ات را اشک های بی کینه ات را دل پاک و مهربانت را   همه را دوست دارم می دانی... تو مژدگانی همه ی مهربانی های عالمی تو بهترین همدم و مونس و  با محبت ترین  فرشته عالمی  تو ارزنده ترین هدیه ی خدا بر روی زمینی و در یک کلام تو رحمت کاملی تو را با همه ی وجود ...
16 بهمن 1393

اولین ایستادن امیرحسین

خداوندا  به خواب امیرحسینم  آرامش   به بیداریش عافیت به عشقش  ثبات به مهرش دوام  به عمرش برکت جاودان   عطا فرما                                شکرانه اش با من ...
10 بهمن 1393

تولدباباسعید

قندعسلم پنج شنبه پیش تولد بابا سعید بود کلی شیطونی کردی ورقصیدی شمع های کیکم فوت میکردی تازه آخر شب زدی گوی مامانی و شکستی من  خودت  عمه وبابا سعید  مامانی که گویشو خیلی دوست داشت  بابا  دستتم که بریدی جای زخمت چسب زخم زدیم چسبارم با دندونات کندی خلاصه خیلی شیطنت کردی . ...
10 بهمن 1393