شیطون کوچولو

بهانه

بهانه هم اگر میگیری ... بهانه مرابگیر! من تمام خواستن را وجب کرده ام! هیچکس هیچکس به اندازه ی من عاشششق تو و بهانه هایت نیست*  
30 شهريور 1396

خلاقیت

سلام نفسم تو کلاس خلاقیتت این و خودت درست کردی و ایده اش هم از خودت بوده پسر هنرمندم ...
28 شهريور 1396

عکس های مهد کودک

سلام نفسم یه تعدادی از عکس ها و کارایی که تو مهد کودکت داشتی و برات میذارم                                                               ...
8 شهريور 1396
1